HÄR FINNS också HJÄLP!

Arbetet med den psykiska hälsan är en lagsport. Där bäst resultat nås när vi alla arbetar tillsammans. Always Mind uppmuntrar därför alltid till att ta professionell hjälp, om du själv är drabbad eller är medmänniska till någon som mår dåligt, och ni känner att ni behöver ytterligare stöd.

Om ni inte skulle finna, för er, rätt kontakter i kontaktlistan, så har vi även samlat andra aktörer i branschen här. Professionella aktörer vars erbjudande är att på olika sätta stötta och hjälpa dig och dina medmänniskor i ert mående.

Stort lycka till! Heja orken, ordet och modet att ta hjälp! Det är en styrka att våga vara svag.

Vill du synas här?

För dig som önskar stöd i att förändra dina alkoholvanor och för dig som är orolig för någon annan.

Öppet varje helgfri vardag. Måndag-torsdag 11-19 och fredag 11-16.

Telefon 020 84 44 48 

Alkohollinjen.se 

Alkohollinjen

För dig som önskar stöd i att förändra dina alkoholvanor och för dig som är orolig för någon annan.

Öppet varje helgfri vardag. Måndag-torsdag 11-19 och fredag 11-16.

Telefon 020 84 44 48 

Alkohollinjen.se 

Anhöriglinjen

En nationell stödtelefon som drivs av Anhörigas riksförbund. Om du behöver stöd i din roll som anhörig. Telefon 0200 23 95 00

Akutnumret

Polis, ambulans och räddningstjänst. När livet står på spel och du behöver hjälp nu.

Telefon 112

Om mindre akut, telefon 114 14

Dygnet runt.

Bris

Bris – stöd för vuxna. Telefon 0771 50 50 50

Bris – stöd för idrottsledare om barn. Telefon 077 440 00 42

Bris – stöd för barn och unga upp till 18år. Telefon 116 111

Brottsofferjouren

Stöd till dig som är utsatt för brott, är närstående eller vittne till ett brott.

Telefon 116 006

Brottsofferjouren.se

Dopingjouren

Erbjuder information, hjälp och stöd. Möjlighet att ställa frågor via hemsidans frågeformulär. 

 Dopingjouren.se

Droghjälpen

En plats för alla som berörs av droger. Här finns information, råd och stöd till dig som funderar på dina drogvanor eller är orolig för någon du bryr dig om.

Måndagar kl 9 – 19 och torsdagar kl. 9 – 16.

Om linjen är upptagen så kan du lämna ditt telefonnummer och bli uppringd eller vänta kvar.

Telefon 91 91 91

Droghjalpen.se 

Giftinformationscentralen

Svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt, året runt. 

När det är akut ring alltid 112 och fråga efter giftinformation. 

När det är mindre akut ring 010 456 6700

Giftinformation.se

Jourhavande medmänniska

Är till för dig som söker mänskligt stöd på natten.

Öppettider alla dagar mellan 21 – 06

Telefon 08 702 16 80

Jourhavande medmänniska chat 

Jourhavande präst

Öppen för alla som söker mänskligt stöd på natten. Den som svarar har tystnadsplikt och du är anonym.

Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.

På hemsidan för Jourhavande präst finner du även en digital brevlåda och chatt.

Jourhavande präst

 

Kvinnojouren online
Kvinnofridslinjen

Till dig som har utsatts för våld och hot.

Öppet dygnet runt.

Telefon 020 50 50 50

Kyrkans SOS

För dig som vill tala om det svåra med en medmänniska.

Öppet vardagar kl.13-21 och helgdagar kl.16-21, varje dag året om. 

Telefon 031 800 650

Du kan även mejla SOS-brevlådan. 

Livslinjen

Mind. Du som är ung och vill chatta med någon om dina tankar och känslor när du mår dåligt. De som svarar är volontärer och personer som över 23år som har fått en grundläggande utbildning i att ge medmänskligt stöd.

Livslinjen chatt 

 

PrevenTell

En nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Telefon 020-66 77 88

Refugee Line

För dig som har flytt krig eller annan nöd och befinner dig i Sverige. Söndag till torsdag kl.18-21.

Telefon 020 150 110 

RFSU

Chatfunktion där du kan ställa dina frågor om sex och relationer och få personliga svar av barnmorska, sexolog, sexualupplysare eller psykolog.

RFSU chatt

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Öppet dygnet runt, varje dag.

Vid akut suicidrisk bör du ringa 112.

Telefon 90101

Mind.se

Spelfriheten

Erbjuder kostnadsfria självhjälpsmöten för spelare och anhöriga.

Telefon 08 37 43 00

SPES

Stödlinje för dig som förlorat någon i suicid.

Telefon 020 18 18 00

Stödlinjen

För spelare och anhöriga. Är du orolig för att ditt eller någon annans spelande om pengar? Ring eller chatta. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta dem du är. 

Öppetider vardagar kl. 9 – 17

Telefon 020 81 91 00

Stödlinjen chat

Äldrelinjen

Vänder sig till dig som är 65år och äldre och mår psykiskt dåligt eller längtar efter någon att prata med. 

Öppet måndag-torsdag kl.8-19 Volontärer svarar, du är anonym. 

Telefon 020 22 22 33

Mind.se

Ätstörningslinjen

En nationell stödlinje via Frisk & Fri. Du kan ringa med funderingar kring just ätstörningar.

Linjen bemannas av volontärer som själva har tidigare erfarenhet av ätstörningar. Du som själv behöver stöd, telefon 020 20 80 18

Eller du som är närstående, telefon 020 12 50 85