Våga fråga

När du misstänker att någon i din omgivning inte mår bra – våga ställa frågor!

Du kanske har uppfattat att någon i din omgivning inte är sig riktigt lik. Såsom en minskad mimik, ett förändrat rörelsemönster eller bara en känsla av att något inte riktigt stämmer. En indikation på att din medmänniska kanske inte mår riktigt bra. Det är alltid värt att ställa frågan, hur hen mår? 

Får du en känsla av att din fråga mest besvaras på slentrian. Till exempel att måendet sägs vara bra trots att det inte alls överensstämmer med den beteendeförändring du tycker dig uppfatta. Testa att ställa din fråga på ett alternativt sätt, såsom; 

Hur har du mått den sista tiden? Hur mår du i själen? Hur är din dag just idag? 

Det finns många olika sätt att ställa frågan om en persons mående om du är lite uppfinningsrik. Med en omformulerad fråga ökar du chanserna för såväl andra ord som en annan reaktion. Och du kan alltid fråga igen. 

Kom ihåg att frågan är helt riskfri samtidigt som den har ett högt vinstvärde. I ena änden har du bara varit trevlig, i den andra änden kan du ha bidragit till att rädda liv. Vad just din fråga leder till får du kanske aldrig veta men du kan med säkerhet känna att ditt deltagande får den aktuella individen att för en stund känna sig sedd. Ett värdefullt bidrag oavsett var på måendeskalan din medmänniska befinner sig. 

Så tveka inte, våga fråga.