Vikten av att vara medmänniska!

Jag är övertygad om att många av oss som gör för lite när vi misstänker att vår medmänniska inte mår bra, är inte för att vi inte vill. Utan för att vi är rädda för att göra fel. Vi har felaktigt fått för oss att vi behöver vara läkare, psykologer och terapeuter. Något vi känner att vi inte är utan vi är ”bara” kollegan, grannen, vänner eller systern… Men att vara medmänniska räcker jättelångt!

Jag brukar säga att Always Mind vill uppmuntra till att vi tar det medmänskliga ansvaret, men samtidigt befria oss från det ofta felaktigt upplevda medmänskliga kravet.

Tack Mind för att ni beskriver just detta i er film. Sevärt!