Psykisk hälsa hela året

tillsammans med Always Mind

1. FÖRELÄSNINGEN

FÖR ALLA ANSTÄLLDA

Föreläsningen ger en introduktion till ämnet psykisk hälsa och vi brukar kalla det för en inspark till hela Always Mind-konceptet; tala, fråga, lyssna och respektera. Vi utgår från medmänniskan som den psykiska hälsans viktigaste resurs!

Föreläsningen tar upp hur den psykiska hälsan innehåller såväl psykiskt välbefinnande som ohälsa, ljus och mörker. Tack vare att våra förfäder drevs av att hitta den bästa maten och springa från det hungrigaste lejonet så har vi överlevt fram till idag. En sensitivitet för överlevnad som i dagens moderna samhälle paradoxalt nog ibland sätter krokben för oss.

Vi kan inte styra vår omvärld men vi kan påverka hur vi reagerar på och agerar i den. Det är utifrån den synvinkeln som Helena tar sig an det här ämnet.

”Ambitionen är att rusta individen och medmänniskan. Så att vi utifrån den personligheten vi är, de relationer vi har omkring oss och de miljöer vi vistas i, ska veta vilja och våga göra det vi behöver när situationen kräver”. – Helena Reje.

WORKSHOPS

Föreläsningen kan med fördel byggas på eller integreras med workshops där vi applicerar kunskaperna från föreläsningen in i vardagen. Övningarna främjar lagandan och kommunikationen. Två viktiga skyddsfaktorer i både goda och svårare tider. Samt att vi skapar ett medvetande kring hur vi stärker såväl person som organisation mot livets oundvikliga prövningar.

Se även nr.6 Paketen. Ett löpande workshop-upplägg som säkerställer att arbetet med den psykiska hälsan får självklar del i er vardag. 

Sagt om föreläsningen

Vindex Ekonomirekrytering

Vi bjöd in Helena Reje, Always Mind, för en föreläsning i psykisk hälsa. Det blev en lyckad kväll med givande samtal. Jag tror att vi var många som fick med oss såväl tankeställare i stunden som användbara livsverktyg framåt.

Peter Bergmark,
VD Vindex Ekonomirekrytering

Riksgälden

Tack Helena Reje för en mycket inspirerande föreläsning som blev en jättefin pusselbit i vårt arbetsmiljöår 2023.

Ann-Sofi Jupiter,
HR-chef Riksgälden

Akademiska Hus

En förmiddag tillsammans med Helena Reje gav oss eftertanke, insikter och kunskaper som gett oss styrka i att kunna närma oss det svåra som kan utmana oss i vår yrkesroll. Engagerat,emotionellt, handfast och med flera användbara verktyg i bagaget gick förmiddagen försvinnande fort!

Marie Hallander Larsson ,
HR-direktör Akademiska Hus

2. Filmen

FÖRELÄSNINGEN I FILMFORMAT

Föreläsningsfilm: Föreläsningen producerad i en studio. Filminspelningen är fördelad på 9 avsnitt varav de 8 första avsnitten efterföljs av workshopfrågor. Tanken är att ni som företag kan komplettera den fysiska föreläsningen med fria visningar av filmen under en efterföljande period (tid anpassat efter ert önskemål).

Med filmen vill vi låta er fånga upp så många medarbetare på arbetsplatsen som möjligt. Dels de personer som inte kunde delta på  det ordinarie tillfället. Men även för att de tidigare närvarande deltagare ska kunna se vissa avsnitt igen, samt få ut än mer av innehållet genom att besvara och diskutera kring de olika avsnittens följdfrågor. Speltid: 50min.

Filmen finns även tillgänglig för er som inte har haft den ordinarie fysiska föreläsningen. Den går att beställa för fria antal visningar under en 12-månaders period. 

Kortfilm 1: Tala, fråga, lyssna och respektera. Proaktiv psykisk första hjälpen som riktar sig till alla anställda. Vad kan jag som medmänniska göra om jag själv inte mår bra alternativt om jag misstänker att det är någon i min närhet som mår sämre? Komplement till tavlorna och som såväl innehållsmässigt som symboliskt visar vikten av att arbetet med den psykiska hälsan finns med som en självklar del i vardagen. Människor som mår bra får även andra att må bra. Och de presterar bra. 

Kortfilm 2: Medmänskligt ledarskap, riktar sig till cheferna och är även den fylld med ”hands on”- innehåll. Hur cheferna kan på ett medvetet men samtidigt okomplicerat sätt integrera arbetet med den psykiska hälsan i sitt ledarskap. Filmen erbjuder några nycklar att förhålla sig till för att kunna ta ett betydelsefullt medarbetaransvar. Men samtidigt befria dem från ett ibland felaktigt uppfattat krav på alla svaren. Hur tillsynes små justeringar i deras redan befintliga ledarskap kan ge stora effekter personen, prestationen och organisationen. 

Kortilmerna är 10 minuter långa och kommer vid beställning att brandas med det aktuella företagets logga och därefter kunna användas fritt i företagens regi. Filmerna kan användas såväl ensamma som tillsammans med varandra och har en tydlig röd tråd som går i linje med Always Minds övriga material.  

3. Tavlan

till kontorslokalerna

Den psykiska första hjälpen-tavlan går i samklang med föreläsningen och bygger på samma koncept. Stöd och en proaktiv första hjälp finns i de medmänskliga ledorden, tala, fråga, lyssna och respektera. För såväl individen som är drabbad som medmänniskorna intill. Därtill även en QR-kod som tar oss till, först och främst, en samlad lista av professionella personer och organisationer som arbetar med psykisk hälsa. Men även en levande informationssida med en kunskapsbank inom ämnet.

En tavla lika självklar som att vi har plåster och förband för ett fysiskt första omhändertagande. Förutom det praktiska användningsområdet ger tavlan ett betydelsefullt symbolvärde för företaget; Vi har förståelse för att ni är människor. Hos oss är det okej att ha bättre och sämre dagar.

Några av företagen/ organisationerna/ föreningarna/ klubbarna väljer att sätta up tavlan i de interna miljöerna och andra i de offentliga. Många väljer både och.

Digital tavla. Det finns även möjlighet att utöver den fysiska tavlan prenumerera på en digital tavla. Ni får då tillgång till en digital tavla att placera på Intranätet eller hemsidan, så att era medarbetare och besökare snabbt når rätt kontakter.

Sagt om tavlan

Pophouse Entertainment

 Med Always Minds konkreta, informativa och inspirerande tavla har vi på Pophouse på ett begripligt sätt kunna tala om viktiga och svåra saker, något som alla bolag, stora som små behöver göra, inte bara en gång utan det behöver bokstavligen byggas in i vardagen för att ha effekt! Vi ser fram emot att ta fortsätta kliv i rätt riktning i vårt preventiva arbetsmiljöarbete med Helenas hjälp!

Helena Sjöberg,
CHRO
@ Pophouse Entertainment

Bromma Blocks

Vi är stolta över att vara första köpcentrum som köpt in tavlor. Det var ett enkelt beslut och en liten insats med tanke på varje person som kan bli hjälpt.”

Ann Skärlind,
Marknadsansvarig
Bromma Blocks

Jensen Education

Trots att få varje år dör av skärsår, om ens någon, har de flesta skolor minst en första- hjälpen- tavla med förband och plåster. Ungefär 50-60 personer i åldrarna 10-19 tar varje år sina liv, men få skolor, om ens någon, har Always Minds tavlor för suicidprevention. Det kändes givet för oss att inte vara en av de som tittar på, så vi har två. Två tavlor som kan rädda liv på riktigt!”

Pauline Wollberg,
lärare och rektor,
Jensen gymnasium Wenngarn

4. Korten

För cheferna och arbetsgruppen

Ämnet psykisk hälsa har en tendens att upplevas såväl stort som luddigt och riskerar därmed även att bli diffus i sin hantering. Känslan är befogad, ämnet är till viss del komplex i sin natur, men faktum är att det inte alls behöver vara särskilt komplicerat att arbeta kring i praktiken. Vi är alla, såväl chefer som medarbetare, människor. Och psykisk hälsa handlar i grund och botten om just människor. Det är ni själva som är innehållet. Vilket såväl Kommunikationskorten, Samtalsleken och Accosiationskorten uppmuntrar till.

Beställer ni alla 3 kortsamlingarna får ni Samtalsleken kostnadsfritt.

5. BOKEN

Chocken, frågorna, det oförklarliga!

Det hon aldrig sa, är en självupplevd berättelse skriven i romanform. Författaren Helena Reje ger en oerhört vacker skildring av sin barndom. Hon beskriver sin relation till sin mamma, hur den byggdes, blev så stark och hur mamman en dag tillsynes bara lämnade, genom suicid.

Chocken, frågorna, det oförklarliga? Helena lägger pussel och söker förklaringar till hur en person kan bli så sjuk, dödssjuk, utan att någon märker något. Hon har förmågan att skapa en genuin förståelse kring psykisk ohälsa, och visar på hur även färgstarka personligheter kan brottas med mörkare inre rum. 

6. PAKETEN

För HR-grupp, ledningsgrupp, Chefstöd eller liknande

För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med den psykiska hälsan hela året finns Always Minds informations- och inspirationspaket. Vi träffas då regelbundet över året med nya insprierande föreläsare och workshops. Det är alltid ”hands-on”, exempel och faktiska case, för att skapa kunskaper anpassade för verkligheten. Målbilden är att hålla ämnet psykisk hälsa levande i organisationen och låta arbetet bli en naturlig del av er vardag.

Alla paket startar med en mycket omtyckt uppstartsföreläsning (se punkt 1). För att föreläsningens innehåll ska hållas levande och behålla sin betydelse under årets alla 365 dagar kompletteras den med tavlorna (se punkt 3). Därefter fortsätter vi träffas löpande under året i den gruppsammansättning där ni tror er få bäst möjligheter att skapa ringar på vattnet ut i hela organisationen.

Med paketeten vill vi förenkla er vardag och regelbundet ingjuta modet till hur ni som företag, chef och medarbetare kan bidra positivt till såväl er egen som omgivnings psykiska hälsa. ”För det är inte för att det är svårt som vi inte vågar. Det är för att vi inte vågar som gör det svårt”, Helena Reje.

Är du intresserad

Fyll i talongen och skicka den till oss

Jag är intresserad av:

5 + 9 =