1. FÖRELÄSNINGEN

Vi utbildar medmänniskan

Välkomna till en insparksföreläsning till ämnet psykisk hälsa tillsammans med Helena Reje, grundare Always Mind. 

Föreläsningen utgår från vad forskningen säger och gör kunskapen tillgänglig för medmänniskan. Hur vi värnar om vårt psykiska välmående och hanterar ohälsan. Vad vi kan göra för såväl oss själva som varandra inom konceptet; tala, fråga, lyssna och respektera

Tack vare att våra förfäder dagligen drevs av att hitta den bästa maten och ideligen anpassade sig för att undgå det hungrigaste lejonet så har vi överlevt fram till idag. En sensitivitet för överlevnad som i dagens moderna samhälle paradoxalt nog ibland sätter krokben för oss.

Vi kan inte styra vår omvärld men vi kan med en ökad förståelse påverka hur vi reagerar på och agerar i den. Det är med avstamp i egna erfarenheter tillsammans med kunskap och energi som Helena ger oss handgripliga verktyg för vår vardag.

”Jag vill vara er PT, visa er runt i gymmet och utmana utifrån den plats ni befinner er på.” Helena Reje

 

Sagt om föreläsningen

Vindex Ekonomirekrytering

Vi bjöd in Helena Reje, Always Mind, för en föreläsning i psykisk hälsa. Det blev en lyckad kväll med givande samtal. Jag tror att vi var många som fick med oss såväl tankeställare i stunden som användbara livsverktyg framåt.

Peter Bergmark,
VD Vindex Ekonomirekrytering

Riksgälden

Tack Helena Reje för en mycket inspirerande föreläsning som blev en jättefin pusselbit i vårt arbetsmiljöår 2023.

Ann-Sofi Jupiter,
HR-chef Riksgälden

Akademiska Hus

En förmiddag tillsammans med Helena Reje gav oss eftertanke, insikter och kunskaper som gett oss styrka i att kunna närma oss det svåra som kan utmana oss i vår yrkesroll. Engagerat,emotionellt, handfast och med flera användbara verktyg i bagaget gick förmiddagen försvinnande fort!

Marie Hallander Larsson ,
HR-direktör Akademiska Hus

2. Tavlan

Den psykiska första hjälpen-tavlan

Den psykiska första hjälpen-tavlan är Always Minds signaturprodukt och borde vara en självklarhet överallt där människor finns. Precis lika självklar som den fysisk första hjälpen-tavlan, hjärtstartare och tavlan för brandutrymningsvägar. 

Den psykiska första hjälpen-tavlan kan närmast likna med en plåstertavla men denna är för vår psykisk hälsa. Den bygger på de medmänskliga stödorden; tala, fråga, lyssna och respektera. Med respektive undertexter med hur du kan tänka/agera. Oavsett om det är du själv som mår dåligt eller om det är någon i din omgivning som du misstänker mår mindre bra.

Tavlan har också en QR-kod ”Här finns hjälp” som leder vidare till en telefonlista med aktuella telefonnummer, öppetider och chattar. Alla av samhället stödda stödkontakter för psykisk ohälsa.

Förutom det praktiska användningsområdet ger tavlan ett betydelsefullt symbolvärde för företaget; Vi har förståelse för att ni är människor. Hos oss är det okej att ha bättre och sämre dagar. 

 

  • Finns i A3 och A5-format
  • Akryl/glasmaterial 
  • 3D-känsla
  • Enkel upphägningsanordning 

Sagt om tavlan

Pophouse Entertainment

 Med Always Minds konkreta, informativa och inspirerande tavla har vi på Pophouse på ett begripligt sätt kunna tala om viktiga och svåra saker, något som alla bolag, stora som små behöver göra, inte bara en gång utan det behöver bokstavligen byggas in i vardagen för att ha effekt! Vi ser fram emot att ta fortsätta kliv i rätt riktning i vårt preventiva arbetsmiljöarbete med Helenas hjälp!”

Helena Sjöberg,
CHRO
@ Pophouse Entertainment

Bromma Blocks

Vi är stolta över att vara första köpcentrum som köpt in tavlor. Det var ett enkelt beslut och en liten insats med tanke på varje person som kan bli hjälpt.”

Ann Skärlind,
Marknadsansvarig
Bromma Blocks

Jensen Education

Trots att få varje år dör av skärsår, om ens någon, har de flesta skolor minst en första- hjälpen- tavla med förband och plåster. Ungefär 50-60 personer i åldrarna 10-19 tar varje år sina liv, men få skolor har Always Minds tavlor för suicidprevention. Det kändes givet för oss att inte vara en av de som tittar på, så vi har två. Två tavlor som kan rädda liv på riktigt!”

Pauline Wollberg,
lärare och rektor,
Jensen gymnasium Wenngarn

3. utbildningen

Den bästa träningen är den som blir av

Arbetet med den psykiska hälsan fungerar precis som allting annat – Vill vi blir bättre så måste vi träna! För att säkerställa kontinuerlig träning på er arbetsplats finns Always Minds utbildningspaket. Vi träffas då för ett träningsupplägg inom konceptets 4 delar; tala, fråga, lyssna och respektera. 

  • Vilka förutsättningar behöver vi för att berätta om vårt inre mående?
  • Vilka frågor kan vi ställa till en medmänniska som vi misstänker inte mår bra?
  • Hur blir vi goda lyssnare?
  • Vad ryms inom begreppet respeketera?

Det sker en fördjupningar inom varje delmoment, alltid ”hands-on”, exempel och faktiska case. Det för att skapa kunskaper anpassade för verkligheten. Er verklighet!

Precis som att vi inte tränar brandutrymningsvägarna när det är full brand, eller övar tryckförband på hen som håller på att förblöda gäller detsamma för den psykiska hälsan. För att nå och behålla en välmående arbetsplats måste vi träna proaktivt och med struktur. Först måste vi hitta in till gymmet, sedan lyfta lätta vikter, därefter tyngre o.s.v. Samt den så viktiga kontinuiteten. Målbilden är att etablera arbetet med den psykiska hälsan till en självklar del i er vardag.

”Vi garanterar er att tränar ni tillsammans med oss så kommer ni att få mer psykiskt vältränade medarbetare. Och den bästa träningen kommer alltid att vara den som blir av.” Helena Reje

Att som arbetsgivare satsa på människorna i företaget genererar inte enbart gott för medarbetarna internt, utan insatserna skapar ringar på vattnet ut i hela samhället. Människor som utbildas i psykisk hälsa för sina kunskaper vidare till sin omgivning; kollegor, partners, syskon, föräldrar, barn, vänner, grannar o.s.v. Förutsättningara till en god psykisk hälsa är en av de finaste bidragen vi har möjlighet att ge våra medmänniskor och därtill lämna efter oss till kommande generationer.

Verktyg i vardagen

4. föreläsningsfilmen

FÖRELÄSNINGEN I FILMFORMAT

Föreläsningsfilm: Föreläsningen producerad i en studio. Filminspelningen är fördelad på 9 avsnitt varav de 8 första avsnitten efterföljs av workshopfrågor. Tanken är att ni som företag kan komplettera den fysiska föreläsningen med fria visningar av filmen under en efterföljande period (tid anpassat efter ert önskemål).

Med filmen vill vi låta er fånga upp så många medarbetare på arbetsplatsen som möjligt. Dels de personer som inte kunde delta på  det ordinarie tillfället. Men även för att de tidigare närvarande deltagare ska kunna se vissa avsnitt igen, samt få ut än mer av innehållet genom att besvara och diskutera kring de olika avsnittens följdfrågor. Speltid: 50min.

Filmen finns även tillgänglig för er som inte har haft den ordinarie fysiska föreläsningen. Den går att beställa för fria antal visningar under en 12-månaders period. 

5. KortFilmerna

Utbildningsfilmer för chefer och medarbetare

Kortfilm 1: Tala, fråga, lyssna och respektera. Proaktiv psykisk första hjälpen som riktar sig till alla anställda. Vad kan jag som medmänniska göra om jag själv inte mår bra alternativt om jag misstänker att det är någon i min närhet som mår sämre? Komplement till tavlorna och som såväl innehållsmässigt som symboliskt visar vikten av att arbetet med den psykiska hälsan finns med som en självklar del i vardagen. Människor som mår bra får även andra att må bra. Och de presterar bra. 

Kortfilm 2: Till cheferna, är även den fylld med ”hands on”- innehåll. Hur cheferna kan på ett medvetet men samtidigt okomplicerat sätt integrera arbetet med den psykiska hälsan i sitt ledarskap. Filmen erbjuder några nycklar att förhålla sig till för att kunna ta ett betydelsefullt medarbetaransvar. Men samtidigt befria dem från ett ibland felaktigt uppfattat krav på alla svaren. Hur tillsynes små justeringar i deras redan befintliga ledarskap kan ge stora effekter personen, prestationen och organisationen.

Kortilmerna är 10 minuter långa och kommer vid beställning att brandas med det aktuella företagets logga och därefter kunna användas fritt i företagens regi. Filmerna kan användas såväl ensamma som tillsammans med varandra och har en tydlig röd tråd som går i linje med Always Minds övriga material. 

Alla filmer går att få en förhandsvisning på innan beslut. 

 

6. Korten

Det ska vara lätt att göra rätt 

Ämnet psykisk hälsa har en tendens att upplevas såväl stort som luddigt och riskerar därmed även att bli diffus i sin hantering. Känslan är befogad, ämnet är till viss del komplex i sin natur. Men faktum är att det inte alls behöver vara särskilt komplicerat att arbeta med i praktiken. Forskningen visar vad vi behöver träna på och vi vill uppmuntra till att göra just så.  Det ska vara lätt att göra rätt! Kommunikationskorten, Samtalsleken och Associationskorten hjälper till på vägen.

7. BOKEN

Chocken, frågorna, det oförklarliga!

Det hon aldrig sa, är en självupplevd berättelse skriven i romanform. Författaren Helena Reje ger en oerhört vacker skildring av sin barndom. Hon beskriver sin relation till sin mamma, hur den byggdes, blev så stark och hur mamman en dag tillsynes bara lämnade, genom suicid.

Chocken, frågorna, det oförklarliga? Helena lägger pussel och söker förklaringar till hur en person kan bli så sjuk, dödssjuk, utan att någon märker något. Hon har förmågan att skapa en genuin förståelse kring psykisk ohälsa, och visar på hur även färgstarka personligheter kan brottas med mörkare inre rum. 

Den verkliga berättelsen ligger till grund för hela konceptet; tala, fråga, lyssna och respektera.

Kanske blir boken en fin present till medarbetarna i samband med föreläsningen, en julklapp eller sommargåva?

8. Affischen

Budskap till medmänniskan 

Affischen går i linje med Always Minds övriga arbete. Bygger på samma medmänskliga stödord; tala, fråga, lyssna och respektera. Fin text att komplettera med bredvid den psykiska första hjälpen-tavlan. Alternativt sätt upp i entrén, konferensrummet eller omklädningsrummet. Kanske i en vacker ram? En betydelsefull vardaglig påminnelse om värdet av att vara medmänniska.  

Är du intresserad

Fyll i talongen och skicka den till oss

Jag är intresserad av:

5 + 6 =