Att känna sig som en dålig förälder ibland, är nog med stor sannolikhet ett kvitto på att du är en bra förälder. Att du bryr dig.

Helena