Ämnet psykisk hälsa har en tendens att upplevas såväl stort som luddigt och riskerar därmed även att bli diffus i sin hantering. Känslan är befogad, ämnet är till viss del komplex i sin natur, men faktum är att det inte alls behöver vara särskilt komplicerat att arbeta kring i praktiken. 

Psykisk hälsa handlar ju i grund och botten om människor. Och ja människor är vi är ju allihopa, oavsett i vilken kontextuell roll vi befinner oss i. 

Med Always Minds – Psykisk hälsa hela året, erbjuder vi olika tillvägagångssätt för att hjälpa till med att konkretisera ämnet, psykisk hälsa. För en mer välmående vardag!  

Helena 💗