1617 förlorade liv 🤍.

Förra året, 2023, steg suicidsiffran med 48 personer från året innan. Det blev 1617 förlorade liv. Varje liv är ett för mycket. Men det är extra sorgligt att läsa om att unga kvinnor och äldre män upplever sin jordliga tillvaro så tuff att döden ter sig vara ett bättre alternativ. Eller förmodligen för de drabbade, en upplevd känsla av deras enda alternativ…

Hur förmedlar vi då vårt inre mående? Hur får vi förtroendet att möta andra i deras inre liv? Hur kan vi fånga upp? Och hur kan vi hjälpa varandra att med gemensamma krafter hålla liv i ett hopp om en ljusare framtid. När hen som har drabbats tycks uppleva en kommande evighet av hopplöst mörker 🌘?

Jag tror att vi behöver komma in i tid. Att vi behöver höja den allmänna kunskapsnivån. Att vi behöver träna oss på att formulera och fånga vårt eget och våra medmänniskors mående. Proaktivt! Skapa ett kollektivt intresse för det psykiska måendet, före dess att det är för sent. 

❤️