”Även en tusenmilavandring börjar med ett steg”

Citat av Lao Zi, kinesisk filosof under 500 talet f.kr.