Idag vill jag slå ett slag för Folkhälsomyndighetens arbete med den psykiska hälsan. Jag måste särskilt trumma mina trumpinnar för deras videokatalog. Föredömligt korta/långa och med bra illustrationer, personer och presentationer. Riktiga videoskatter om ni frågar mig. Jag skulle nog helst av allt vilja ha en ständig direktlänk in dit, haha. Men ni får nöja er med små puttningar in till sidan med filmerna då och då.

I min mening är filmerna värdefulla och lättillgängliga under såväl våra bättre som sämre dagar. Vilket kort och gott är just det som den psykisk hälsan handlar om. Att vi ibland mår bra, ibland mår mindre bra och framförallt att vi mår olika över tid genom våra liv.

Om jag ska ge mig på någon slags summering av filmerna så är det att de är inriktade på hur du och jag mår och trivs i vår vardag. Och hur vi kan arbeta med vår förmåga att hantera de upp- och nedgångar som vi stöter på genom livet. Även hur vi kan finnas där när våra medmänniskor tampas med sina livsutmaningar.

Videofilmerna hittar du här. Hoppas du uppskattar klippen lika mycket som jag gör. Någonstans tror jag också på att vi alla får göra vad vi kan för att fylla på vår psykisk hälsa-kunskap! Så att vi står bättre rustade. Och skulle det vara som så att du eller ni inte orkar, så lovar jag att med Always Mind söka upp informationen, tillgängliggöra den och heja på! Det ska upplevas enkelt. Det tar jag som mitt jobb.

Helena