LYSSNA

Om någon berättar hur hen mår – lyssna!

Om någon i din omgivning börjar berätta om sitt inre mående med dig spelar det ingen roll om ni står varandra nära eller längre ifrån. Inte heller huruvida samtalet passar in i ditt schema. Det är din medmänskliga plikt att lyssna. 

Du behöver däremot inte känna press på att du ska säga rätt saker eller göra på ett visst sätt. Att du lyssnar räcker långt. Använd tiden för individens berättelse till att ta in det som sägs och försök att förstå. Som grundinställning kan det vara bra att tänka på att personen som du har framför dig förmodligen har en upplevd tillvaro som skiljer sig från din. Även då kontexten kan te sig lik. Det gäller därför att vara lyhörd för den aktuella personens perspektiv. Att genuint försöka dela personens upplevda situation för en stund kan göra en stor skillnad.

Blir du osäker på vad du ska säga eller göra, kan du alltid ställa frågan; 

Jag hör vad du säger och försöker verkligen förstå men vet inte vad jag ska göra?

Vägled mig gärna, vilken insats från mig skulle kännas bäst för dig?

Finns det någon mer i din omgivning som jag kan berätta det som du nu har berättat om för mig, så kan vi tillsammans hjälpas åt att få rätt hjälp?

Utgå från den person du är, den person du har framför dig och er relation sinsemellan. Ha tilltro till att du kan. Du är i den här situationen för att en person i din närhet har känt förtroende för dig. Och tänk så här; Det är alltid bättre att göra något än att inte göra någonting alls.