På SVT:s Nyhetsmorgon i morse fångade jag upp en ny intressant trend som pågår i USA och som nu även influerar oss i Sverige – Microfeminism. Microfeminism är en följd av och motpol till TikTok-trenderna ”Cool girl” och ”Pick me”. Där ”Cool girl” och ”Pick me” är benämningar för fenomen som handlar om att anpassa sig. Microfeminism däremot handlar om att ta sin jämlika plats.

Grunden sägs vara, förutom den ojämställdhet som råder i USA, att bryta hopplösheten som flera av kvinnorna har känt. Att det faktiskt går att göra små steg i vardagen, microhandlingar, för att successivt ändra synen på kvinnor och män i samhället. Såsom att systematiskt börja ett mejl till flera kollegor med det kvinnliga namnen först, be om kvinnornas åsikt inledningsvis vid sammanträdet eller konsekvent utgå från att vd’n på bolaget är en kvinna.

Vid ett möte med en eller flera män i korridoren eller på gatan så inte automatiskt väja undan. Om en man avbryter dig som kvinna på ett möte eller vid en middag så fortsätter kvinnan att prata tills hennes berättelse är klar. Även när det gäller barnens skola och fritid används samma koncept. När det gäller skollistor, playdates, kalas med mera så ger kvinnan mannens/pappans namn och telefonnummer först.

Trenden sägs ha skapat ett hopp för kvinnor som drabbats av hopplöshet. Att små skillnader spelar roll och du själv kan vara med och förändra.

Så, microfeminism, ett nytt begrepp med tillgörande att agerande att lägga till livsordboken. Och troligtvis finns det flera microförändringar som kan göras åt det andra hållet så att männen får tillåtelse att visa, göra, känna sådant som historiskt sett mer tillfallit till kvinnornas fördel…

Helena