I lördags var det en artikel i SvD med rubriken ”På dödsbädden blir det uppenbart vad vi ångrar”. Det är en ganska lång artikel baserat på sjukhusprästen Oscar Arngårdens berättelser. Men även tankar i ämnet från Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi och leg. psykolog.

Artikelns avslutande citat från Oscar summerar innehållet väl samt är väldigt starkt tycker jag. – Jag kan bli ledsen över det, över att vi tror att vi klarar oss själva. Men på dödsbädden blir det så uppenbart att det gör vi inte. Det är relationerna vi i slutändan kommer att sakna och ångra att vi valde bort.

Citatet ger mig dels inspiration in i mitt eget liv men gynnar även drivkraften till att skapa än fler relationsverktyg in i Always Minds arbete.

Tack SvD för en tänkvärd artikel. Och en friendly reminder till oss alla. Det finns inga pengar eller prylar i världen som är mer betydelsefulla än våra nära relationer. /Helena