Respektera

Om någon öppnat sig för dig – respektera berättelsens innehåll!

Om en person delar med sig av sitt mindre bra mående för dig är det viktigt att du tar emot berättelsens innehåll lika varsamt som den har överlämnats. En persons inre får inte tas om hand för lättvindigt. Även om det du har fått höra eventuellt inte skulle kännas så laddat för dig så gör det förmodligen det för personen du samtalar med. Era upplevda situationer skiljer sig med största sannolikhet åt. Ditt bidrag till att göra samtalsrummet bekvämt och hur du förvaltar substansen av det du fått höra är betydelsefullt.  

Om du får höra något som du inte vet hur du ska reagera på eller hantera, ställ gärna frågan; 

Vad önskar du att jag ska göra med den information du har givit mig?

Jag vill gärna hjälpa dig på ett sätt som känns bra för dig, vad önskar du?

Det här är onekligen ett känsligt ämne för dig. Hur värnar jag om det bäst? 

Försök att följa avsändarens önskemål så långt som möjligt. Ni har förmodligen kommit en bit på vägen bara av att du har funnits och finns där. Däremot finns det något du inte får göra, viktigt! Nämligen att sluta tystnadsförbund kring eventuella tankar på suicid. Dessa får alltid brytas. Om det av någon anledning skulle kännas obekvämt eller utanför den sociala kontext du upplever finns. Översätt då det du nyss har hört till; Det känns som att jag snart inte längre kan andas. 

Vad skulle du göra då?