Varför? FN har utlyst 21 mars till Världsdagen för Downs syndrom. Syftet med dagen är att öka allmänhetens medvetenheten om syndromet. 

I Sverige och i flera andra länder uppmärksammar man Världsdagen för Downs syndrom med att Rocka sockorna. Genom att ta på dig olika strumpor idag 21 mars deltar du i firandet av dagen och visar att du står upp för alla människors lika värde och rättigheter ❤️.