Vad är psykisk hälsa?

Ja, vad är egentligen psykisk hälsa? Svaret på det blir ofta spretigt. Kanske beror det på att det är ett brett begrepp? Att det finns många avsändare? Eller att det faktiskt ibland förekommer informationskällor som är felaktiga? Oavsett vad så finns det några som har lyckats väldigt bra med att formulera svaret på ovanstående fråga, nämligen Folkhälsomyndigheten. De har skapat en film om ämnet. Filmen är 4,5 minut lång och tar åskådaren med på en mycket pedagogiskt visning om hur vår psykiska hälsa fungerar. 

Den är väl värd att se. Och låt er inte luras av de tecknade figurerna ;-), det vill säga att filmen kanske skulle vara gjord för en mycket ung målgrupp. Jag tror att alla har nytta av denna introduktion. Den är mer lärorik än vad man kanske först tror. 

Enjoy.

Helena