Idag är det internationella kvinnodagen. En dag som uppmärksammar jämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Högtidsdagen har funnits sedan 1910 på initiativ av en tyska med namn Clara Zetkin, och har firats i Sverige sedan 1912.

Tyvärr kom det just idag statistik på att allt fler samtal kommer in till Giftinformationscentralen i Sverige med unga flickor och kvinnor som självskadar sig med hjälp av läkemedel. Rapporten för 2022 visar att trenden att det är allt fler unga som medvetet tar för höga doser av läkemedelspreparat. Likaså kvinnliga vuxna. Antal samtal från unga personer mellan 10 och 19 år som förgiftat sig med syfte att självskada var förra året 6018st. Det innebär en ökning med 25% sedan 2021 och 70% sedan 2020.

Enligt nyhetsmedia sägs arbetet vara igång med åtgärder för att lösa en del av problematiken, såsom kunskap till föräldrar om förvaring samt att man behöver jobba mer mot sjukvården. Därtill kan man behöva förskriva läkemedel i mindre förpackningar. Dock kvartstår problemet, varför mår så många unga tjejer så dåligt att det känner behovet av att skada sig själva?

Always Mind lägger in webbadress och telefonnummer till Giftinformationscentralen i ”Här finns hjälp” genast.

Helena

Ps. En liten ökning även för unga pojkar och vuxna män men inte i likhet med den kvinnliga sidan.