Always Mind

Always Mind arbetar med att hantera, utbilda och vägleda inom psykisk hälsa – välmående och ohälsa. Företaget vill höja den allmänna kunskapsnivån samt inge ork, mod och ord till psykisk första hjälpen. Vi tror på att det är tillsammans med varandra i vardagen som vi skapar de bästa förutsättningarna för att ta hand om det psykiska måendet. Såväl vårt eget som andras.

•••

Helena Reje

Helena Reje

Hej, jag som har introducerat den här sidan heter Helena Reje och som ni säkert redan har listat ut brinner jag för ämnet psykisk hälsa. Livets viktigaste ämne om ni frågar mig ;-).

Bakgrunden till varför jag är så intresserad och engagerad är flera, men framförallt har jag varit med om den psykiska ohälsans yttersta konsekvens – suicid. Personen jag förlorade var min mamma.

Något som är viktigt när man pratar om psykisk hälsa tycker jag, är att det just är psykisk hälsa. Ett begrepp som innehåller både ljus och mörker, välbefinnande och ohälsa. Vi människor har båda delarna i oss, något som vi alla balanserar. Men förstås med individuella skillnader. Och viktigt att komma ihåg är att vi inte är statiska, utan vårt psykiska mående lever med oss och är föränderligt över tid genom våra liv.

Oavsett hur du har hittat hit, visar din närvaro här på att något har väckt ditt intresse och det gör mig superduper-happy. För jag tror, eller förresten, nytt försök. Jag är övertygad om att, det är du och jag som medmänniskor till varandra som kan göra den absolut största skillnaden. Att vi kan fånga upp ett mående i obalans innan mörkret blir för dominant. Man kan säga att ledorden; tala, fråga, lyssna och respektera, är en slags första hjälpen. Och därefter behöver vi eventuellt mer stöd och det är då alla dessa underbara stödlinjer och organisationer finns. Inte minst, vården.

Jag vet inte om det är du som är drabbad eller om du misstänker att någon i din omgivning är det. Det kanske inte ens är något av ovanstående just nu. Men sannolikheten att du någon gång träffar på den psykiska ohälsan i någon form skulle jag vilja påstå är 100%. Det ingår liksom i livet. Men tack vare de företag som har investerat i det här projektet så investerar vi tillsammans i människan – kollegan, vännen, systern, pappan, chefen och dig.  

Med kärlek,

Helena 

 

•••

Samarbetspartners