Always Mind

Always Mind arbetar med att hantera, utbilda och vägleda inom psykisk hälsa – välmående och ohälsa. Företaget vill höja den allmänna kunskapsnivån samt inge ork, mod och ord till psykisk första hjälpen. Vi tror på att det är tillsammans med varandra i vardagen som vi skapar de bästa förutsättningarna för att ta hand om det psykiska måendet. Såväl vårt eget som andras.

•••

Helena Reje

Helena Reje

Grundare Always Mind.

Bakgrunden till varför Always Mind grundades är flera. Men en av de starkaste anledningarna är att jag har varit med om den psykiska ohälsans yttersta konsekvens, nämligen suicid. Personen jag förlorade var min mamma. Att jag skulle förlora någon av mina närmaste personer på det viset, fanns inte i min världsbild. Precis som för många andra efterlevande. Och de drabbade. Vi har fått för oss att de som tar sitt liv är personer som står på en avlägsen bro i ett vacuum någonstans. Istället för så som det egentligen är, att psykisk ohälsa drabbar människorna som finns mitt ibland oss. Du och jag. Familjemedlemmar, kollegor, grannar, kurskamrater och vänner. 

Att berätta om sitt inre psykiska mående är både känsligt och personligt. Därtill i en kontext där det historiskt sett har varit förknippat med både tabu och skam. Lägg dessutom till att många av oss upplever ämnet psykisk hälsa som komplext, läskigt, stort, luddigt och allmänt svårt. Vi upplever att vi kan för lite. Och vi är därför rädda för att råka göra fel. Alla dessa nämnda faktorer komplicerar för såväl de individer som kämpar med sitt mindre bra mående, som för de medmänniskor som står bredvid.

Det är där Always Mind kommer in. Att göra ämnet psykisk hälsa, både välbefinnande och ohälsa, så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt. Vi öppnar upp samtalsklimatet, höjer kunskapsnivån, erbjuder konkreta verktyg och övar på case. Vi vill kort och gott utrusta alla (i egenskap av medmänniskor till varandra) med orken, ordet och modet att göra det vi behöver när situationen kräver. 

Always Minds koncept; tala, fråga, lyssna och respektera, är en proaktiv första hjälpen. Vi vet hur vi tvättar rent och sätter på plåster på våra medmänniskors uppskrapade knän. Vi har också någonstans fått lära oss om hjärt och lungräddning, lämpligt agerande vid hotfulla situationer samt utrymningsvägar vid händelse av brand. 

Vi vill göra det lika självklart för oss när det gäller den psykiska hälsan. Vi behöver lära oss hur vi kan berätta om när vi kämpar med något som smärtar, hur vi kan blåsa så att det som gör ont lindras. Hur vi tillfälligt kan hjälpa till att hålla liv i andetagen och vid vilka situationer vi tveklöst ska ringa vård eller 112.

För att bli bättre på att ta hand om varandra i vårt mående, behöver vi träna – tillsammans. Ja, därav Always Mind.

Helena Reje

 

•••

Samarbetspartners