TALA

Om det är du själv som inte mår bra – försök berätta!

Om du upplever att du inte mår bra är det viktigt att du delar med dig av dina känslor  till någon annan. Även om din egen upplevelse är väldigt stark kan den samtidigt vara otydlig för andra. Det syns ju inte alltid på utsidan hur insidan mår.

Du kanske inte kan berätta om eller beskriva allt det du känner, men ofta räcker det med ett par ord.  Då ger du omgivningen en chans att hjälpa dig. För hjälp finns. Du är inte ensam

FRÅGA

När du misstänker att någon i din omgivning inte mår bra – våga ställa frågor! 

Om du upplever att någon i din omgivning inte är sig riktigt lik är det alltid värt att ställa frågan: Hur mår du? 

Kom ihåg att frågan är helt riskfri samtidigt som den har ett högt vinstvärde. I ena änden har du bara varit trevlig, i den andra änden kan du ha bidragit till att rädda liv. Så tveka inte, våga fråga! 

LYSSNA

Om någon berättar hur hen mår – lyssna!

Om någon i din omgivning börjar berätta om sitt inre mående är det viktigt att du visar att du kan och vågar lyssna.

Du behöver inte känna att du ska säga eller göra rätt saker. Att du lyssnar räcker långt. Att genuint försöka dela personens upplevda situation för en stund kan göra en stor skillnad. Ha tilltro till att du kan. Du är i den här situationen för att en person i din närhet känner förtroende för dig. 

RESPEKTERA

Om någon öppnat sig för dig – respektera berättelsens innehåll!

Om en person delar med sig av känslan av att inte må bra är det viktigt att du tar emot berättelsens innehåll varsamt och med stor respekt. Även om det du hör inte känns lika laddat för dig själv så är upplevelsen ofta väldigt stark för personen som berättar. 

Om du får höra något som du inte vet hur du ska reagera på eller hantera, kan du ställa frågor som; Vad önskar du att jag ska göra med den information du har givit mig?

Jag vill gärna hjälpa dig på ett sätt som känns bra för dig, vad önskar du?

Försök att följa avsändarens önskemål så långt som möjligt men slut aldrig tystnadsförbund kring eventuella tankar på suicid.